Co je cílem

Cílem pojištění osob je poskytnout ochranu pojištěného před neočekávnými, nahodilými událostmi, ale také splnit zákonné povinnosti za co nejrozumnějších podmínek. Pojištění osob můžeme rozdělit do několika základních skupin, lišící se předmětem, na které se konkrétní pojištění vztahuje. (povinné a havarijní pojištění motorových vozidel, cestovní pojištění, ochrana zdraví fyzických osob před možnými riziky jako je úraz, smrt, nemoc, ztráta příjmu, odpovědnost za škody způsobenou třetím osobám apod.) Rozumný člověk si uvědomuje, že jeho život může ovlivnit mnohé, co nemá ve svých rukou. Rozumný, moudrý a zodpovědný člověk se stará, aby svůj život, své zdraví a své blízké proti nenadálým životním událostem, škobrtnutím a kotrmelcům pojistil.

Povinné ručení

Trocha historie

V roce 1925 zákon nařizoval pilotům, aby uzavřeli pojištění odpovědnosti za škody, které by mohli při provozu létajícího stroje způsobit. Zanedlouho si i provozovatelé pozemních motorových vozidel začali uvědomovat rizika, která by mohli způsobit a začali si sami domlouvat s pojišťovnami pojištění odpovědnosti. S postupem času začalo být povinné ručení opravdu povinné pro provozovatele vozidel určených k provozování živnosti. Další přelom znamenal rok 1935, kdy se v zákoně č. 81/1935 objevila povinnost pro každého provozovatele motorového vozidla, mít uzavřeno toto pojištění.

Povinné ručení dnes

Dnes už je povinné ručení opravdu povinné. Na trhu existují různé varianty povinného ručení rozdělené dle limitů pojistného plnění, tak i kombinace s ostatními obvyklými i méně obvyklými produkty. (připojištěním)

Tip

Věděli jste, že můžete povinné ruče kombinovat třeba s pojištěním občanské odpovědnosti a tím mít vyřešenu odpovědnost kompletně ?

Havarijní pojištění

K čemu je dobré pojištění havárie ?

I sebelepší řidič neochrání svého motorového miláčka před všemi nástrahami. Tu vás nějaký dobrák ťukne na parkovišti a nepřizná se. Anebo ledovka udělá z vašeho vozu sáňky na gumách. Pojištění platí po celé Evropě. K havárii si můžete přidat i další rizika, jako je odcizení, vandalismus nebo poškození auta přírodními živly.

Tip

V případě sjednání havarijního a povinného ručení v kombinaci můžete získat další slevu.

Vaše výhody u nás:

V případě sjednání havarijního a povinného ručení v kombinaci můžete získat další slevu.

  • Nabídka od všech významných pojistitelů na jednom obchodním místě pro Vás znamená úsporu času i peněz
  • Sledujeme akční ceny u všech pojišťoven a tím můžeme zajistit nejvýhodnější nabídky pro Vás

Pojištění majetku

Ve středověku často hořelo, dnes řádí spíše zloději

Pojištění nemovitosti je jedním vůbec z nejstarších typů pojištění. Jeho počátky souvisejí s nejčastější pohromou středověkých měst – požáry, které představovaly nejnebezpečnější hrozbu pro středověká obydlí. Příkladem budiž město Tábor, které jen v 15. století vyhořelo celkem 34krát.

Dnes již dobře víme, že žádná budova není pro zloděje nedobytná a že naše domovy většinou neodolají přírodním katastrofám bez poškození. Proto je rozumné, uzavřít si takový druh pojištění, který tato rizika eliminuje. Pojištění domácnosti a nemovitosti, z něhož se hradí škody v bytech, rodinných domech, rekreačních objektech, garážích, bazénech a dalších zařízeních patří mezi nejprodávanější.

Pojištění odpovědnosti

Může-li se něco pokazit, pokazí se to

Pojištění odpovědnosti v každodenním životě chrání před náhradou škod, které můžeme kdykoliv způsobit. Může jít o ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobené např. v rámci vedení domácnosti, při rekreaci či zábavě, jako chodec, cyklista, při jízdě na koni nebo jako vlastník či opatrovatel domácích zvířat.

V rámci pojištění občanské odpovědnosti nabízíme též pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti. Toto pojištění ocení všichni , kteří by prostřednictvím nakládání s nemovitostí mohli způsobit škodu nebo újmu dalším osobám.

Cestovní pojištění

Češi jsou národem cestovatelů, ale pojištění podceňují.

Minulost cestovního pojištění je úzce propojena s rozvojem cestovního ruchu po roce 1989. Dnes tedy vyráží na zimní dovolenou více než půl milionu Čechů a další statisíce českých turistů vyhledávají slunečné pláže, případně dobrodružství či poznání mnoha míst Evropy i světa. Kromě cest rekreačních přibývá i cest pracovních.

Dnes již dobře víme, že žádná budova není pro zloděje nedobytná a že naše domovy většinou neodolají přírodním katastrofám bez poškození. Proto je rozumné, uzavřít si takový druh pojištění, který tato rizika eliminuje. Pojištění domácnosti a nemovitosti, z něhož se hradí škody v bytech, rodinných domech, rekreačních objektech, garážích, bazénech a dalších zařízeních patří mezi nejprodávanější.

Ne každý cestovatel si však uvědomuje fakt, že jakožto účastník veřejného zdravotního pojištění v ČR má sice nárok na zdravotnické služby ve většině států Evropy, avšak ošetření je často spojeno se spoluúčastí a dalšími poplatky, které nejsou z veřejného zdravotního pojištění placeny. Proto je velice užitečné sjednat si před cestou do zahraničí cestovní pojištění, které pokrývá léčebné výlohy spojené s úrazem i nemocí např. při hospitalizaci, operacích, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků. Při cestách mimo Evropu je toto pojištění zcela nezbytné.

Pro opakované cesty nabízíme možnost uzavřít tzv. celoroční cestovní pojištění, které platí při opakovaných cestách do zahraničí. Toto pojištění se sjednává za velice výhodných podmínek, takže se všem, kteří cestují několikrát do roka, určitě vyplatí.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění pro cizince

Cizinci si pojišťují své zdraví

Pokud chce cizinec získat povolení k pobytu v ČR delší než 90 dnů, musí mít toto pojištění uzavřeno. Součástí naší nabídky je i pojištění na dobu kratší – toto pojištění kryje výdaje na nutnou na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v ČR, respektive v celém schengenském prostoru.

Existuje i varianta komplexního zdravotního pojištění, která kryje, má srovnatelné krytí jako veřejné zdravotní pojištění poskytované v ČR. Toto pojištění kryje např. i náklady spojené s náhlým porodem, výdaje za poporodní péči o jejich novorozence.