Vaše cesta k jistotě

Pojišťovací makléř s tradicí od roku 2001

Kdo jsme

Společnost iSure.cz je oprávněna Českou národní bankou ke zprostředkování a poradenské činnosti ohledně pojištění a navazujících služeb. Naše tradice sahá až do roku 2001 a máme platné pojištěni profesní odpovědnosti.

Co pro Vás děláme

Náš dynamický tým zkušených profesionálů je připraven Vám pomoci s jakýmkoliv požadavkem, který se týká pojištění, penze, hypoték nebo investic. Jeden z našich makléřů se o Vás postará nebo případně můžete využít našich on-line kanálů.

Jak to děláme

Vždy se nejprve snažíme porozumět vašim potřebám. Existující pojistné smlouvy analyzujeme zdarma. Zajistíme Vám porovnání z nejlepších nabídek a vysvětlíme vše potřebné. Můžete se na nás spolehnout, že se postaráme i v budoucnu.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

Informace podle zákona č. 170/2018 Sb., §88, odst. 1:

K § 88, bodu 1, písm. a):
1.1. Jméno: iSure.cz, spol. s r. o.
1.2. Sídlo: Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha 2
1.3. iSure.cz, spol. s r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel, jednatel společnosti a osoba odpovědná za pojištění: Mgr. Josef Prokopius
1.4. iSure.cz, spol. s r. o. provozuje činnost zprostředkování pojištění za pomoci vázaných zástupců a zaměstnanců s plnou zastupitelností každého. Seznam lze najít v systému čnb jerrs zde.

K § 88, bodu 1, písm. b):
1. Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (www.cnb.cz)

K § 88, bodu 1, písm. c):
Pro vyřízení stížností je možné obrátit se přímo na jednatele společnosti: e-mail: josef.prokopius@isure.cz. Dále je možné obrátit se na Českou národní banku ( www.cnb.cz ), Českou obchodní inspekci ( www.coi.cz ), v případě životního pojištění též na finančního arbitra ( www.finarbitr.cz ).

K § 88, bodu 1, písm. d):
1. Jméno zastoupeného: a/ V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací makléř je zastoupeným zákazník b/ V případě distribuce pojištění v postavení pojišťovací agent jsou zastoupeným pojišťovny, uvedené v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou ( www.cnb.cz ). Konkrétní nabídky, resp. další informace od pojišťoven jsou pro jednotlivá pojištění vždy řádně označeny jménem zastoupeného. c/ V případě vázaných zástupců je zastoupeným samostatný zprostředkovatel, tj. iSure.cz, spol. s r. o.
K § 88, bodu 1, písm. e):
1. Jména pojišťoven, pro které je samostatný zprostředkovatel oprávněn distribuovat pojištění v postavení pojišťovací agent jsou uvedena v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Seznam lze najít v systému čnb jerrs zde.

K § 88, bodu 1, písm. f):
iSure.cz, spol. s r. o., ani jeho vázaní zástupci, nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny.

K § 88, bodu 1, písm. g):
Žádná pojišťovna nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu iSure.cz, spol. s r. o. nebo jeho vázaných zástupců.

K § 88, bodu 1, písm. h):
iSure.cz, spol. s r. o. je odměňován provizním způsobem. Vázaní zástupci jsou odměňováni samostatným zprostředkovatelem.

K § 88, bodu 1, písm. i):
iSure.cz, spol. s r. o. je odměňován pojišťovnou. V případě, že by měl být odměňován zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy iSure.cz, spol. s r. o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena.

K § 88, bodu 1, písm. j):
V případě, že by měl být iSure.cz, spol. s r. o. odměňován přímo zákazníkem, může tak nastat výhradně na základě předem uzavřené, oboustranně podepsané písemné smlouvy iSure.cz, spol. s r.o. se zákazníkem, kde bude tato skutečnost výslovně uvedena a to včetně výše odměny, která může být stanovena:
Pevnou částkou nebo
Hodinovou sazbou
Provizní sazbou, např. poplatkem z úspěšnosti