Vaše cesta k jistotě

Pojišťovací makléř s tradicí od roku 2001

Kdo jsme

Společnost iSure.cz je oprávněna Českou národní bankou ke zprostředkování a poradenské činnosti ohledně pojištění a navazujících služeb. Naše tradice sahá až do roku 2001 a máme platné pojištěni profesní odpovědnosti.

Co pro Vás děláme

Náš dynamický tým zkušených profesionálů je připraven Vám pomoci s jakýmkoliv požadavkem, který se týká pojištění, penze, hypoték nebo investic. Jeden z našich makléřů se o Vás postará nebo případně můžete využít našich on-line kanálů.

Jak to děláme

Vždy se nejprve snažíme porozumět vašim potřebám. Existující pojistné smlouvy analyzujeme zdarma. Zajistíme Vám porovnání z nejlepších nabídek a vysvětlíme vše potřebné. Můžete se na nás spolehnout, že se postaráme i v budoucnu.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

V souladu s ustanovením § 21 odst. 5. Odst. 6 zákona c. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí tímto pojišťovací zprostředkovatel informuje zájemce o těchto skutečnostech:

O nás
Obchodní firma:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Sídlo:
Registrace:
Statutární orgán:
Orgán dohledu:
Adresa pro doručování:
Kontaktní e-mail:
WEB:
iSure.cz, spol. s r.o.
společnost s ručením omezeným
250 62 816
Praha 2, Wenzigova 1861/7, PSČ 12000
Městský soud v Praze, spisová zn. C46196
jednatel
Česká národní banka, Na Příkopě 28,11503 Praha 1
Praha 2, Wenzigova 1861/7, PSČ 12000
info@isure.cz
www.isure.cz

Jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná:
Boris Sedláček, jednatel a odpovědná osoba za pojištění (ve všech věcech) e-mail: boris.sedlacek@isure.cz
Mgr. Josef Prokopius, jednatel (ve všech věcech) e-mail: josef.prokopius@isure.cz
Jménem pojišťovacího zprostředkovatele a to výhradně ve smyslu §6 odst. 1, zák. č. 38/2004 Sb. jednají podřízení pojišťovací zprostředkovatelé zapsaní v registru ČNB. (zpráva ČNB zde)

Registr pojišťovacích zprostředkovatelů je veden Českou národní bankou. Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky - www.cnb.cz v sekci: Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.
Registrační číslo Pojišťovacího agenta: 014156PA
Registrační číslo Pojišťovacího makléře: 014157PM
Na žádost klienta vydá pojišťovací zprostředkovatel úředně ověřenou kopii osvědčení o registraci pojišťovacího zprostředkovatele.

Jak lze podat stížnost - Bude-li klient s prací některého ze zaměstnanců nebo podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů nespokojen, je oprávněn stěžovat si:

E-mailem na info@isure.cz
Doporučeným dopisem adresovaným statutárnímu orgánu, zaslaným na adresu sídla společnosti.
Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud.

Prohlášení pojišťovacího zprostředkovatele - Nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnu ovládající nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech pojišťovacího zprostředkovatele.
Pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven.
Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu podle zákona č. 38/2004 Sb., § 21, odst. 7. Pokud pojišťovací zprostředkovatel vydává doporučení činí tak zpravidla na základě praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí.
Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je do pojišťovny Informace podle § 21 odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel na nosiči dat, který je přístupný klientovi a to na svých webových stránkách na adrese: www.isure.cz nebo formou písemné zprávy.
Pojišťovací zprostředkovatel potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Na požádání předloží klientovi osvědčení o zápisu do registru podle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona. Na žádost klienta mu sdělí způsoby svého odměňování. Nebude poskytovat v souvislosti se svou činností klientovi neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.